تمرین صداقت و ایمان و فداکاری

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

صداقت و ایمان و فداکاری قشنگ و زیباست ای کاش بتوانیم از همان دوران نوجوانی تمرینات خوبی داشته باشیم اما کسانی هم هستند که در این زمینه تمرین می کنند و من از کودکی آنها را دوست داشتم و خداوند را شکر می کنم که الان بعد از گذشت سی چهل سال از آن دوران همه آنها با من رفیق و دوست هستند من عاشق آنها بودم و هستم هنوز هم نوجوانانی که تمرین صداقت و ایمان و فداکاری می کنند را دوست دارم 

و سعی می کنم آنها را جذب و جلب نمایم و آنها را تشویق و تقویت و پرنورشان کنم چون اینها آینده جامعه ما را خوب خواهند ساخت و برای جامعه ما چراغ روشن می کنند پس باید آنها را تقویت نمائیم و در تعریف و تمجیدشان فعال و فداکار باشیم که بالاترین ارزش و ثواب را دارد  

در سوره یوسف بوضوح می بینیم یوسف نوجوانی بود از جنس دانشمندان و بافرهنگها و یعقوب نبی حواسش بی نهایت به ایشان بود و در عوض بخیلان و هوسبازان او را در چاه و زندان مظلومانه گرفتار نمودند  هرچند که یعقوب نبی بعنوان حامی و پشتیبان چنین انسان بزرگواری سربلند شد و بخیلان و هوسبازان شرمنده و خجل و رسوای عالم شدند این اشاره جالبیست این فرهنگ بسیار خوبیست تا ما را تشویق به حمایت و همکاری با چنین افرادی نماید اگر بدنبال سربلندی نزد خداوند و فرشتگان می باشیم 

باید همکاری با چنین انسانهائی را برخودمان واجب نمائیم و از کینه و دشمنی با چنین کسانی نه تنها پرهیز کنیم بلکه اجازه تعرض و جسارت به دیگران را هم ندهیم چنین عزیزانی در آینده باعث سربلندی و سرافرازی همه خواهند شد و جانشینان خوبی برای پروردگار هستند که منشاء خیرات و برکات هستند امید دل دردمندان و مظلومان و معصومان هستند 

در همه روستاها چنین افرادی از جنس مرغوبش هستند که با حمایت و همکاری توانمندان یعنی بندگان دانشمند و ثروتمند و ستاره های محبوب پروردگار تقویت و پرنور خواهند شد و نوروگرمای زیادی به مردمان خواهند بخشید مثل یوسف که با توجه و عنایت عزیز مصر به چنین مقام و منزلتی دست یافت و همه را خوشحال کرد و ما در ابرسج سالهاست شاهد چنین انسانی هستیم که از کودکی تمرین خوبی در صداقت و ایمان و فداکاری داشت و در اوج جوانی این تمریناتش در راستی و درستی به اوج رسید و با سحرخیزی و کوهنوردی چراغی بنام صخا روشن کرد که فرهنگ و ورزش را پررنگ کند 

و این پررنگی و پرنوری بستگی به میزان توجهات و عنایات دارد  تا الگوی تمام روستاهای دنیا بشود  عزیزان اگر ارزش و ثواب فراوانی از خداوند می خواهیم در تقویت و پرنور شدن چنین انسانهائی کوشا و فعال و فداکار باشیم اگر دلمان پیشرفت و رشد و شکوفائی می خواهد در تمام روستاهای دنیا قدر و ارزش چنین انسانهائی را بدانیم و در تقویت و پرنور شدنشان از هیچ کوششی دریغ نورزیم  

باید در بین توانمندان کسانی باشند در همه روستاها که حواسشان به این قبیل نوجوانان و جوانان بیشتر و بهتر باشدباید کسانی باشند در بین باسوادان و بافرهنگهای جامعه که توانمندان را بسود انسانهای فعال و فداکار تحریک و تشویق نمایند 

اگر یوسف صدیق که از نوجوانی تمرین صداقت و ایمان و فداکاری داشت به اوج شهرت و محبوبیت رسید بخاطر توجه و عنایتی بود که عزیز مصر این بنده محبوب پروردگار به ایشان داشت و ایشان را سرافراز نمود که باید الگوئی برای همه توانمندان در همه روستاهای دنیا باشد   

  Image result for ‫تمرین صداقت و ایمان و فداکاری‬‎

Image result for ‫تمرین صداقت و ایمان و فداکاری‬‎

Related image

Image result for ‫تمرین صداقت و ایمان و فداکاری‬‎

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 9:13
برچسب‌ها :