سبز سبز و یا خشک خشک انتخاب با توست

ساخت وبلاگ
چکیده : انسان می تواند با فعالیت و فداکاری و یا با حمایت و همکاری از فداکاران دنیا و آخرت خودش و دیگران را ب... با عنوان : سبز سبز و یا خشک خشک انتخاب با توست بخوانید :

انسان می تواند با فعالیت و فداکاری و یا با حمایت و همکاری از فداکاران دنیا و آخرت خودش و دیگران را بهشت گرداند سبز سبز و از آنطرف هم می تواند با بخل و کینه و هوسبازی و یا دشمنی و کینه و کدورت با مظلومان و معصومان و عاشقان دنیا و آخرت خودش و دیگران را جهنم گرداند خشک خشک تاریک تاریک با خودت است هرطور که می خواهی باش اما سعی کن خوب باشی دنیا ارزش ندارد فایده ندارد که بد باشی 

و در زندگی جاویدان سرشکسته و خجل و شرمسار باشی جائی که عاشقان و فداکاران بی نهایت شاد و خرسند هستند 

جائی که فداکاران در سایه پروردگار سرزنده و مسرور و شادمان هستند انتخاب با شماست پس تا می توانید در حمایت و همکاری با فداکاران از هیچ کوششی دریغ نورزید بی نهایت تلاش کنید حواسمان به فداکاران باشد تا خداوند حواسش به ما باشد در مرگ و زندگی در دنیا و آخرت 

خداوند بهترین حامی و پشتیبان بندگان است 

iهمان خدائی که نعمتهای فراوانی به ما عطا کرده است و ما بخاطر بخیلان و هوسبازان بی نهایت محروم و ممنوع می شویم و نمی توانیم عظمت و بزرگی خدا را آنطور که شایسته است درک کنیم و بفهمیم البته بی تفاوتی توانمندان هم شرط است آنها باید حواسشان بیشتر باشد و در فکر گره گشائی و نان رسانی و مشکل گشائی باشند 

...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 2:01