همیشه کسانی هستند که ...

ساخت وبلاگ
چکیده : صخا و یک دنیا حرف برای گفتن از برکت قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش و از برکت پندار و گفتار و کردا... با عنوان : همیشه کسانی هستند که ... بخوانید :

صخا و یک دنیا حرف برای گفتن از برکت قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش و از برکت پندار و گفتار و کردار نیک (تائب) 

شاخه هائی که میوه نیکو ندهند بریده خواهند شد و شاخه هائی که ثمر می دهند هرس می شوند تا میوه بیشتری بدهند  این رمز و راز محنت ها و سختی هائیست که انسانهای فعال و فداکار متحمل می شوند در ظاهر ما می بینیم که انسانهای عاشق و خیرخواه و بشر دوست در محنت و رنجهای فراوانی هستند اما در باطن خداوند آنها را هرس می کند تا مثل یوسف صدیق که سالها سختی های چاه و زندان را بی گناه کشید عزیز مصر بشود به اوج برسد تا اینکه همه را بهره مند نماید و میوه های بیشتری به بندگان ناتوان خدوند برساند 

پس انسانهای خوب خداوند در هرکجا که هستند از سختی ها نمی هراسند بلکه صبر و شکر جمیل دارند چون می دانند که خداوند آنها را قوی و محکم می کند تا بیشتر و بهتر بهره و میوه بدهند  

تائب سرپرست مجموعه صخا هم سالها سختی و رنج کشید اما همیشه امیدوار بود و هست که خداوند بدینوسیله می خواهد این ایده نابش را یعنی مجموعه صخا را که علاج همه دردهای یک روستا می تواند باشد تقویت و پرنورش می گرداند تا نه تنها روستای خودش را بلکه همه روستاها را الگو بشود و فداکاران در هرروستائی از این داستان درس بگیرند و امیدشان به خداوند باشد تا با دستهای این بندگان گره های فراوانی را خداوند وا کند  مشکلات زیادی را حل کند نان رسان بشوند اینها همان کسانی هستند که یاری کننده خدا هستند امید دل ناامیدان می باشند  

چشمهای زیادی به دستهای پرمهر و محبت نیکوکاران در هرخانواده و روستائی دوخته شده است  اینها با اعتبار و آبروئی که دارند می توانند واسطه های خوبی بین بندگان توانا و ناتوان خداوند باشند  چون شهرت و محبوبیت چنین کسانی باعث نزول خیرات و برکات می باشد  

ما دیده و شنیده ایم که چنین انسانهائی در هرروستا و شهری توانسته اند باعث اشتغالزائی و جذب و جلب توانمندان بشوند و نامی نیکو تا ابد از خودشان به یادگار بگذارند پس وظیفه داریم توجه و عنایت و همکاری خودمان را به این انسانها بیشتر و بهتر نمائیم 

و داستان این انسانها را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم که هرچه قوی تر و محکم تر باشند اثرات بیشتری به جا می گذارند  و اینجا هم در ابرسج می توانیم به تائب با صخا توجه کنیم که با تقویت و پرنور شدنش همه تقویت می شوند و یک روستا طعم گلستان شدن را می چشد  

همیشه کسانی هستند که گوی سبقت را از دیگران ربوده اند و پیشتاز و یکه تاز بودند و مظلومان و معصومان را خوشحال نموده اند و زحمتهایشان ورد زبان دیگران بوده است و بعدها بیشتر و بهتر قدرشان را دانسته اند  و کاش همین حالا و در زمان اوجشان قدردانشان باشیم و این فرهنگ حمایت و همکاری از فداکاران را بی نهایت تقویت و پرنور بگردانیم   

Related image

Image result for ‫کائنات چه کسانی هستند‬‎

غم و‌افسوس به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد. بنابرین برای نادان نگه داشتن انسان باید اندوهگینش کرد.

از خدا پرسیدم:

چرا وقتی شادم ، همه با من میخندند!

ولی وقتی ناراحتم کسی بامن نمیگرید؟

جواب داد:

شادیهارابرای جمع کردن دوست آفریده ام

ولی غم رابرای انتخاب بهترین دوست

Related image

ﺑﺮﺍ ﺴﺎﻧ ﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﻨﻨﺪ ﺍﻨﻮﻧﻪ ﺩﻋﺎ ﻨﺪ
ﺮﻭﺭﺩﺎﺭﺍ ...
ﺍﺮ ﺩﺭ ﺍﻦ ﺩﻧﺎ ﺴ ﻫﺴﺖ ،
ﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺩﺪﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻣﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،
ﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺑﺪﻩ ...
ﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺎﺩ ﺑﺒﺮﺩ ...

Related image

Related image

Image result for ‫کائنات چه کسانی هستند‬‎

Related image

Related image

Related image

Related image

Image result for ‫کائنات چه کسانی هستند‬‎

...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : شنبه 2 تير 1397 ساعت: 22:37