عباسعلی سلمانی فعال در زمینه فرهنگ و ورزش

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

من صبورم شاید ایده ام صخا یک روز بزودی تمام روستاهای ایران و جهان را دربرگرفت تقویت فرهنگ و ورزش در یک روستا با یک فداکار و یک مجموعه انساندوستانه مثل...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 23 شهريور 1397 ساعت: 21:32
هرروستا یک فداکار با یک مجموعه انساندوستانه این ایده یک عاشق باتجربه است که علاج همه دردهای جهان را در این ایده ناب می داند مشکل اصلی جهان ضعیف بودن چ...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 23 شهريور 1397 ساعت: 21:32
اگر حداقل با قلم خودمان حامی و پشتیبان انسانهای عاشق و جویای نام و طالب شهرت باشیم در حق همه لطف و محبت فراوان کرده ایم تقویت و پرنور شدن یک عاشق به ن...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 23 شهريور 1397 ساعت: 21:32
عشق به سراغ کسانی می رود  که با وجود اینکه مایوس شده اند هنوز امیدوارند  با وجود اینکه خیانت دیده اند هنوز باور دارند و با وجود اینکه درگذشته صدمه دیده اند هنوز عاشق هستند  و چنین انسانهائی در روستاها...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت: 10:46
بعد از یک عمر صداقت و ایمان و فداکاری اینروزها روزانه دو سه ساعت با پیاده روی در کوه و نشستن در کنار چشمه و خانه کوهنوردان ابرسج تمرکز می کنم و از خداوند مزد و پاداش عظیم می طلبم تا سرافراز بشوم و همه...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت: 19:28
وقتی که داستان یوسف را مطالعه می کنم خیلی خوشحال می شوم برای همین روزی دو سه بار این داستان را مطالعه و بررسی می کنم و متمرکز می شوم ساعتها برروی این داستان فکر می کنم بعضی وقتها حتی در خواب هم به فکر...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت: 19:28
با مطالعه و بررسی در سطر سطر داستان یوسف لذتهای یک عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری مثل تائب در این گوشه از دنیای با عظمت و بزرگ هزاران برابر می شود تائب سرپرست یک ایده ناب و ارزشمند یک چراغ روشن ب...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت: 19:28
من آهنربای جذب و جلب انسانهای دانا و توانا هستم من عاشق دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب دنیا هستم من فارغ از هردین و آئین و مذهبی فارغ از هر رنگ و نژادی عاشق انسانهای دریادل با قلبهای شیر هستم...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت: 19:28
یک راز بزرگ در زندگی هر کسی هست ،،،،،،، راز بزرگ درمورد شیوه ی زندگی ،،،، یک قدرت،،،، اون راز بزرگ چیزی نیست جز” قدرت عشق” هر کسی که زندگی عالی و خوبی دارد برای دستیابی به ان، از”عشق” استفاده کرده است...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت: 19:28
و اما همه باید کمک کنیم تا یک عاشق مثل تائب با یک ایده ناب مثل صخا که علاج تمام دردهای یک روستاست فریادش را به گوش ابرمیلیاردرها و سوپرپولدارها برساند  به گوش بندگان دانا و توانا در سراسر ایران و جهان...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت: 19:28